Fingerplan 2.0: Arkitektforeningen udskriver åben idékonkurrence om fremtidens hovedstadsregion

januar 10, 2024

Kirsten Østergaard Poulsen har før haft succes med at forudse en markedsudvikling. Privatfoto

Foto: Ricardo Utsumi

”For 75 år siden lagde ’Fingerplanen’ grundform til udviklingen af hovedstadsregionen og gav svar på en række af datidens udfordringer. I dag er planen til diskussion, og klimakrise, ændrede familie- og boformer samt de seneste års eksplosive byudvikling kalder på et nyt helhedsblik på Storkøbenhavn.”

Sådan lyder Arkitektforeningens begrundelse for at udskrive en idékonkurrence, der har historiens vingesus over sig. Det fremgår af en pressemeddelelse.

 

Fingerplanen 2.0

Konkurrencen har således fået navnet ’Fingerplan 2.0’ og skal levere visionære bud på fremtidens hovedstadsregion.

Den igangsættes 1. marts 2024 og er støttet af Dreyers Fond.

Projektsekretær, Gustav Kragh-Jacobsen, udtaler i pressemeddelelsen:

“I dag står vi med en hovedstad, hvor demografien ændrer sig og ny infrastruktur og nye transportformer ændrer byens sammenhæng og dens forbindelse til forstæderne. Samtidig vil hensynet til klimaet ændre storbyens udtryk radikalt de næste mange år frem. Men hvad er det for en hovedstadsregion, vi ønsker i fremtiden? Hvilke kvaliteter skal vi værne om og bygge videre på, og hvordan sikrer vi et sammenhængende Storkøbenhavn, der understøtter en social balance og værner om vores klode til de kommende generationer? Og hvad er det for principper, der skal styres efter, hvis det ikke er fingerplanen, som vi kender den i dag?”

 

Byen fattes plads

Fingerplanen så dagens lys i 1947 og tager sig visuelt ud som en hånd med fem byfingre opdelt af grønne kiler. Med planen blev der lagt op til at se København som andet og mere end København og Frederiksberg kommuner og lade udviklingen ske ud langs de fem fingre.

Kigger man på udviklingen i dag er pladsen tæt på at være opbrugt, og der er et ønske om at bevare de sidste frie natur- og byområder centralt i København, ligesom der ligger planer om at udvide byen med nye holme i Øresund.

Modsat kæmper forstæderne – som ligger inde med store natur-, bolig- og industriområder – med at tiltrække borgere og investorer, der kan sikre udviklingen og bylivet i de ydre hovedstadskommuner.

Det er netop årsagen til, at Arkitektforeningen mener, at der er behov for en ny helhedsvision for Hovedstaden, ifølge pressemeddelelsen.

 

FAKTA: Idékonkurrence i to faser

Selve konkurrencen er opdelt i to faser: En visionsfase og en konkretiseringsfase:

Fase 1 – Visionsfasen: Udskrives 1. marts 2024.
I den første fase inviteres konkurrencedeltagerne til at beskrive en vision for Storkøbenhavns fremadrettede udvikling gennem tekst og illustration. Her er leveringskravet begrænset til 2 sider i A3-format.

Fase 2 – Konkretiseringsfasen: Udskrives medio juni 2024
I konkurrencens anden fase inviteres udvalgte deltagere til at konkretisere deres forslag, så visionen udfoldes i både en overordnet regional skala og i en række nedslagspunkter.

Vinderen af idékonkurrencen offentliggøres i december 2024. Vinderforslagene vil blive samlet i et inspirationskatalog, der lægger op til fornyet debat og kan fungere som oplæg til de beslutningstagere, der skal sætte retningen for udviklingen i Storkøbenhavn.

Hvem kan deltage?

Alle kan deltage i idékonkurrencen om hovedstadens udvikling. Det er dog et krav, at der skal være mindst én arkitekt MAA med i hvert af de deltagende teams.

Yderligere information om konkurrencekrav og -vilkår kan findes i konkurrenceprogrammet, som offentliggøres 1. marts 2024.

Konkurrenceprogrammet for “Fingerplan 2.0” står på ryggen af et solidt forarbejde. Projektet, som er støttet af Dreyers Fond, startede op i 2022, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af frivillige medlemmer af Arkitektforeningen København. Desuden har et advisory board, bestående af bl.a. politikere, stadsarkitekter og fageksperter inden for arkitektur, planlægning og transport, bidraget med input og faglig sparring.

Kilde: Arkitektforeningen

 

Related Articles

Ingen resultater fundet

Siden du anmodede om kunne ikke findes. Prøv at præciser din søgning, eller brug navigationen ovenfor til at lokalisere indlægget.