Metodisk indsats skaber 545 lærepladser i byggeriet

marts 11, 2024

Kirsten Østergaard Poulsen har før haft succes med at forudse en markedsudvikling. Privatfoto

Arkivfoto

Branchen vil i 2025 mangle 17.000 faglærte. En af de aktører, der arbejder benhårdt på at skaffe mere kvalificeret arbejdskraft, er Bygherreforeningen, der på landets 55 største byggepladser har været motor i at skaffe en lang række nye lærepladser. En nøglefaktor er krav om lærlinge i udbuddene.

 

Af redaktionen

Bygherreforeningen har siden 2019 skabt lærepladser på de store byggeprojekter rundt omkring i landet via et program, der har udviklet en metode til at understøtte bygherren i at stille krav om lærepladser.

”Gennem samarbejder med 55 byggepladser fra hele landet, har vi på nuværende tidspunkt skabt lærepladser til 173 lærlinge. Når alle byggeprojekterne er afsluttet, vil vi nå op på 545 lærepladser eller derover,” siger vicedirektør i Bygherreforeningen, Hanne Ullum.

 

Udbud skal tille krav om lærlinge

Offentlige og private bygherrer investerer årligt over 100 mia. kr. i byggeri og anlæg, ifølge Bygherreforeningen.

Og i den nære fremtid skal der bygges for enorme summer til energieffektivisering, Power to X anlæg, vindmølleparker og udbygning af infrastruktur som et led i samfundets grønne omstilling. Men der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, og allerede i 2025 anslås det, at branchen vil mangle 17.000 faglærte håndværkere.

Derfor er det vigtigt at stille krav om lærlinge i de store udbud, lyder argumentet.

Bygherreforeningen samarbejder bl.a. med det almene boligselskab ALBOA, der stiller krav om lærlinge i deres udbud.

På mange af deres store renoveringssager har de som en del af Grøn Boligaftale 2020 således krævet 14. pct. lærlinge i deres udbud, og de har fulgt op med en lærlingeplan, som de er nået i mål med.

På flere af ALBOAs sager er de faktisk nået et godt stykke over de 14 pct. lærlinge. F.eks. var der på en stor renoveringssag af 434 badeværelser i Vejby Vest hele ni lærlinge ud af 37 beskæftigede på pladsen en gang i september 2023, hvilket svarer til godt 24 pct.

 

Det handler også om at insistere

Spørger man direktøren Peter Hebroe, handler det om at insistere og følge op:

”Det er en hjertesag for os som alment boligselskab, for vi bygger til mennesker, så det er noget vi kontinuerligt italesætter. Vi stiller krav om lærlinge i vores udbud, så det er noget vores hovedentreprenører skal tage seriøst og gøre en indsats for at løfte, på lige fod med andre krav. Hvis man møder modstand fra sine samarbejdspartnere, handler det om at insistere og holde fast i kravene,” siger han.

Foruden at stille krav og følge op, har ALBOA også arbejdet med at skabe opmærksomhed på mulighederne for uddannelse på deres byggesager i lokalområdet. Fx har de lavet skolebesøg, hvor de har åbnet deres byggepladser op for elever og fået hovedentreprenøren til at fortælle om arbejdet. Derudover har de arbejdet med den kommunale indsats Gadeplan, der har kontakt med lokale unge. Det har indtil nu mundet ud i to lærepladser til beboere fra deres egen afdeling og synliggjort byggepladsen for beboere i lokalområdet.

 

Metodiske værktøjer er vigtige

Værktøjerne i Bygherreforeningens program hjælper netop bygherren med at stille krav og følge op.

”Det er entreprenørernes ansvar at ansætte lærlingene, men når bygherrerne, der bestiller byggeriet, stiller krav og følger op på en systematisk måde, så lykkes det meget bedre. Det er det, vi kan se hos de bygherrer, vi har samarbejdet med. Det handler at stille krav, få planlagt og fulgt op, og vores erfaringer viser, at mange faktisk kan komme et godt stykke op over de 14. pct lærlinge, når processerne kører og hvis de gør en indsats,” siger Hanne Ullum.

 

Ønsker at fortsætte processen

Bygherreforeningens program afsluttes i sommeren 2024, men Hanne Ullum mener, at der fortsat er et stort behov for en indsats, der holder fast og understøtter bygherrerne i deres rolle som dem, der skaber lærepladserne.

”Det tager tid at ændre på kultur og praksis. Da vi startede på programmet tilbage i 2019, var det helt nyt for bygherrerne at skulle drive indsatsen. Det har traditionelt været entreprenørerne, der har skulle stå for det, men vi kan se, at der sker meget mere, når bygherrerne deltager aktivt. Især når de definerer klare formål, som man i fællesskab kan arbejde for at få til at lykkes. Vi er nået et godt stykke vej, og vores program kommer til at bidrage til at mange faglærte. Vi arbejder på at kunne fortsætte indsatsen, så flere bygherrer kan få hjælp til at implementere processerne,” siger hun.

 

Kilde: Bygherreforeningen

Related Articles

”Man skal sparke døren ind til de store”

”Man skal sparke døren ind til de store”

STRATEGISKIFT: Afmatningen i økonomien gjorde det nødvendigt for Svane Byg at gå fra at have mindre private kunder til nu at have fire store solide kunder som rygrad. Ejeren fortæller her, hvordan han gjorde – og hvordan han nu håndterer ESG-kravene fra de store...