Sponseret: Viden om oversvømmelsesprojekter

juni 26, 2024

Foto: Kyst-havneviden

Foto: Kyst-havneviden

Et større projekt vedrørende oversvømmelsesbeskyttelse fra havet med alle dets facetter kan være vanskeligt at overskue, når man ikke har erfaring på området.

Står I som grundejerforening eller kommune med et projekt, der omhandler oversvømmelsesbeskyttelse af et område med flere grundejere, og har brug for en erfaren rådgiver til at drive projektet, kan Kyst-havneviden være en ideel mulighed.

I større projekter vedrørende oversvømmelse fra havet efter kystbeskyttelsesloven kan der opstå behov for mange afklaringer og vigtig viden/rådgivning. Dette inkluderer processtyring, bidragsfordeling, borgerinddragelse, kystbeskyttelsesløsninger, natur- og miljøforhold, oprettelse af digelag (vedtægter), lokalplanlægning, udbud og styring af anlægsprojekt.

Foto: Kyst-havneviden

Henrik Steinecke Nielsen, ejer af Kyst-havneviden, har omfattende erfaring både som rådgiver (totalrådgiver og bygherrerådgiver for kommuner samt rådgiver for grundejerforeninger) og som myndighedsperson (Kystdirektoratet) i større kystbeskyttelsesprojekter vedrørende oversvømmelse. Hovedparten af de projekter, Henrik har været involveret i, er kommet i mål med succes.

Efter projekternes afslutning har der været positive historier om stigende ejendomsværdier, folk der igen renoverer deres huse, og en befolkning uden frygt for oversvømmelse. Skepsis vedrørende projekterne er blevet vendt til tilfredshed.

Kyst-havneviden ser frem til at fortsætte samarbejdet med kommuner, digelag og grundejerforeninger. Tøv ikke med at kontakte Kyst-havneviden, hvis I har et projekt eller problem vedrørende oversvømmelsesbeskyttelse, der ønskes belyst.

Kyst-havneviden.dk