Udbud: Svært for kommuner at holde styr på leverandørlister

januar 25, 2024

Kirsten Østergaard Poulsen har før haft succes med at forudse en markedsudvikling. Privatfoto

Arkivfoto

Kommunerne har en udfordring med at dele sol og vind lige, når det handler om udbudsopgaver. Særligt svært er det at sikre optimal konkurrence på områder med mange små spillere.

Af Ebbe Fischer

”Det vigtigste for kommunerne er at holde styr på leverandørlisterne. Det handler ikke mindst om, at der rent politisk er et pres ift. at holde styr på, hvordan opgaverne bliver fordelt.”

Sådan siger Casper Helbo-Nielsen, CEO i Comdia, der formidler offentlige udbud til virksomheder.

Samt formidler udbud af bl.a. relevante entreprenører og håndværkere til kommunerne.

“Jeg tror, at vores succes i den sammenhæng bygger meget på, at vi tilvejebringer brugbar data. Især ift. de små håndværksvirksomheder, der har mange små opgaver, og hvor det i høj grad handler om, hvor gode kommunerne er til at fordele opgaverne,” siger Casper Helbo-Nielsen.

 

Lister understøtter konkurrence

Det handler i høj grad også om at skabe hensigtsmæssig konkurrence, når kommunerne ønsker at give opgaver til bl.a. små nystartede håndværkere. Comdias leverandørlister er her med til at facilitere, at små virksomheder kan byde på små opgaver.

”Kommunen kan f.eks. invitere tre virksomheder – to lokale og en ikke-lokal. Og så lader man systemet vælge. Man vil nemlig også gerne sørge for og signalere, at man er en erhvervsvenlig kommune,” siger Casper Helbo-Nielsen og påpeger, at Comdia også arbejder med vare- og tjenesteydelser.

 

Sætter strøm til proces

Leverandørlisterne er egentlig det samme som de håndværkerlister, mange havde liggende i skuffen i gamle dage.

”Nu er det bare i elektronisk form og med mulighed for, at virksomhederne digitalt kan godkende kommunens krav og klausuler og blive optaget på listen,” siger Casper Helbo-Nielsen.

Han uddyber:

”Det er nu udvidet til, at man kan lave underhåndsbud på baggrund af leverandørlisterne, vedligeholdelsesopgaver etc. Dvs. ved at sætte strøm til selve udbudsprocessen har kommunerne fået overblik over, hvordan man fordeler opgaverne, så man ikke altid benytter den samme virksomhed til f.eks. at bygge legepladser.”

 

 

Related Articles

Havnen i Struer skal transformeres – projektet er sendt i udbud

Havnen i Struer skal transformeres – projektet er sendt i udbud

Struer Kommune har sendt ’Stævnen’ i udbud. Over de kommende år vil man udvikle de tidligere industriområder på Struer Havn til en attraktiv ny bydel med både boliger, kulturliv og nye byrum.   Af redaktionen En ny promenade langs vandet, et nyt offentligt byrum...

Staten tildeler yderligere 30 mio. kr. til udvidelse af Søby Havn

Staten tildeler yderligere 30 mio. kr. til udvidelse af Søby Havn

Partierne bag Infrastrukturplan 2035 har sikret opbakning til sidste etape af havneudvidelse på Ærø.   Af redaktionen Der er smidt mange milliarder kr. efter havneudvidelser de senere år i Danmark. Selv mindre øer er omfattet. Staten bevilgede således 75 mio. kr....

Bredt flertal allokerer 334 mio kr. til nye cykelstier

Bredt flertal allokerer 334 mio kr. til nye cykelstier

Nu skal der bygges en lang række cykelstier for midler fra cykelpuljen under Infrastrukturplan 2035. Pengene går til cykelstiprojekter over det meste af landet, melder Transportministeriet. Af redaktionen Forligskredsen bag aftalen om Infrastrukturplan 2035 har...