Kystsikring 2.0 – skal nu også højne regioners turistværdi

januar 30, 2024

Kirsten Østergaard Poulsen har før haft succes med at forudse en markedsudvikling. Privatfoto

Foto: George Desipris

Syv store kystsikringsprojekter har modtaget tilsagn om 150 mio. kr., men den samlede pris er langt højere, og fokus er på meget mere end ’bare’ kystsikring.

 

Af Ebbe Fischer

Har man ekspertise i kystsikring eller relaterede områder hænger pengene løst de kommende år.

Statens pulje til kystsikring donerede i december 2023 en fastlagt pulje på 150 mio. kr. til syv projekter, og det er kun toppen af isbjerget.

 

Store samlede investeringer

Udover, at der er tale om en samlet pulje på omkring en halv mia. kr. (se fakta nederst), bliver den samlede pris på hvert projekt langt højere. I Juelsminde er der f.eks. doneret 38. mio. kr. fra statens pulje til kystsikring, men den samlede projektsum er på godt 100 mio. kr.

De resterende penge henter kommunen bl.a. via skatteborgerne.
I Juelsminde er der tale om seks kilometer kyststrækning, der skal sikres ved hjælp af diger, stormporte, mure og andre former for kystsikring. Målet er, at man kan modstå en såkaldt 100 års-hændelse.

 

Kystsikring bliver til seværdigheder
Samtidig med kystsikringen bliver der i forbindelse med projekterne arbejdet med ambitiøse planer for anden udvikling.

I Juelsminde er der således investeret store millionbeløb i at styrke turisme og bosætning, og man tænker det sammen med kystsikring. Det oplyser Hedensted Kommune på LinkedIn.
”De to projekter kommer til at forløbe sideløbende. Det betyder, at vi kan tænke dem sammen og skabe synergi mellem vækst og udvikling og kyst- og højvandssikring. På den måde vil nogle elementer i højvandssikringen kunne bidrage til Juelsmindes attraktivitet og blive til seværdigheder. F.eks. etableringen af en stormport på havnen i Juelsminde, som i det daglige kan anvendes som udsigtsplatform,” lyder budskabet fra kommunen.

 

FAKTA om finansiering:

Med finansloven for 2021 aftalte den daværende regering (S), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet at afsætte samlet 350 mio. kr. til at øge og forlænge den statslige pulje til kystbeskyttelsesprojekter og samtidig udvide kriterierne for relevante ansøgere.

De 350 mio. kr. blev fordelt med yderligere 50 mio. kr. i 2021, i tillæg til de allerede afsatte 40 mio. kr. i 2021 ifm. finansloven for 2019, og 150 mio. kr. årligt i 2022 og 2023.

I regeringens udspil til Klimatilpasningsplan 1 foreslås desuden en række initiativer, herunder en forlængelse af kystpuljen med 150 mio. kr. i 2024.

Kilde: Miljøministeriet

Related Articles

Hver fjerde boligejer vil investere i solceller, men ikke pga. klimaet

Hver fjerde boligejer vil investere i solceller, men ikke pga. klimaet

VÆKST: Solceller ligger helt i top på ønskelisten over energirenoveringer hos danske boligejere. Og det skyldes først og fremmest én ting: Økonomi.    Af redaktionen Danskerne har for alvor fået øje på solcellerne, når de skal nedbringe energiregningen. I en ny...

Ny politisk aftale stiller ambitiøse klimakrav til byggeri

Ny politisk aftale stiller ambitiøse klimakrav til byggeri

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet er blevet enige om en aftale, der sætter ambitiøse grænser for, hvor meget CO2 et nyt byggeri må udlede. Af redaktionen Med aftalen bliver klimakravene for...

Per Aarsleff går all in på ny grøn trend

Per Aarsleff går all in på ny grøn trend

TENDENS: Flere og flere i branchen bringer biodiversitet i spil som del af den grønne omstilling. Senest kommer en af de helt tunge aktører med sin egen guide på feltet, mens direktøren taler om at inspirere.   Af redaktionen ”Uanset hvor vi arbejder, om det er...