Bredt flertal allokerer 334 mio kr. til nye cykelstier

juni 26, 2024

Kirsten Østergaard Poulsen har før haft succes med at forudse en markedsudvikling. Privatfoto

Arkivfoto

Nu skal der bygges en lang række cykelstier for midler fra cykelpuljen under Infrastrukturplan 2035. Pengene går til cykelstiprojekter over det meste af landet, melder Transportministeriet.

Af redaktionen

Forligskredsen bag aftalen om Infrastrukturplan 2035 har besluttet af udmønte støtte til 64 projekter med 225,9 mio. kr. til medfinansiering af kommunale cykelstier. Dertil kommer 108,6 mio. kr. fra cykelpuljen til projekter langs statsvejene.

Det melder Transportministeriet i to pressemeddelelser d. 26. juni 2024.

I Infrastrukturplan 2035 blev der aftalt en pulje til cyklisme på i alt tre mia. kr.

 

Kommunerne har særønsker

Landets kommuner har haft mulighed for at indsende ønsker om støtte fra staten til lokale cykelstier fra cykelpuljen i Infrastrukturplan 2035.

Kommunerne kan få op til 40 procent af anlægssummen i tilskud, dog kan cykelprojekter på skoleveje og mellem to kommuner få op til 50 procent i tilskud.

Kommuner har sammenlagt indsendt 118 projekter, og Vejdirektoratet har efterfølgende vurderet hvert enkelt projekt ud fra den positive effekter for cykeltrafikken. På den baggrund har forligskredsen nu besluttet, at 64 projekter sættes i gang med tilskud fra cykelpuljen. Af de 64 projekter, er 34 skolevejsprojekter til knap 126 millioner kroner i tilskud. 18 af de 64 projekter er tværkommunale projekter, som samlet får i alt 43,8 millioner kroner i tilskud.

 

Støtte til projektbeskrivelse

Landets mindste kommuner med under 25.000 indbyggere har desuden haft mulighed for at søge om støtte til hjælp til selve udformningen af projektbeskrivelser. Syv kommuner har gjort brug af muligheden for at få hjælp fra Vejdirektoratet: Fanø, Glostrup, Ishøj, Kerteminde, Lemvig, Odder og Samsø. Det er besluttet, at de syv kommuner i alt skal have støtte for 1,3 millioner kroner.

 

Penge til statslige cykelstier

De 108,6 mio. kr. til statslige cykelstier går til projekter, som forbedrer mulighederne for cykelpendling og styrker supercykelstierne.

Vejdirektoratet har indstillet fem projekter baseret på en faglig vurdering af, hvor cykelpuljemidlerne bliver brugt bedst muligt.

Resultatet er som følger:

  • Cykelsti mellem Tørring og Sandvad, Hedensted Kommune, 28,9 millioner kroner
  • Cykelsti i den vestlige og østlige del af Auning, Norddjurs Kommune, 28,1 millioner kroner
  • Cykelsti mellem Hammer Torup og Sydmotorvejen, Næstved, 40,0 millioner kroner
  • Rundkørsel Sydhavnsvej, forbedrede krydsninger, Kalundborg, 6,0 millioner kroner
  • Krydsningshelle sydøst for Vorbasse, 5,6 millioner kroner

 

Kilde: Transportministeriet

Related Articles

Havnen i Struer skal transformeres – projektet er sendt i udbud

Havnen i Struer skal transformeres – projektet er sendt i udbud

Struer Kommune har sendt ’Stævnen’ i udbud. Over de kommende år vil man udvikle de tidligere industriområder på Struer Havn til en attraktiv ny bydel med både boliger, kulturliv og nye byrum.   Af redaktionen En ny promenade langs vandet, et nyt offentligt byrum...

Staten tildeler yderligere 30 mio. kr. til udvidelse af Søby Havn

Staten tildeler yderligere 30 mio. kr. til udvidelse af Søby Havn

Partierne bag Infrastrukturplan 2035 har sikret opbakning til sidste etape af havneudvidelse på Ærø.   Af redaktionen Der er smidt mange milliarder kr. efter havneudvidelser de senere år i Danmark. Selv mindre øer er omfattet. Staten bevilgede således 75 mio. kr....

Den tredje Limfjordsforbindelse til 8,9 mia. kr. er vedtaget

Den tredje Limfjordsforbindelse til 8,9 mia. kr. er vedtaget

Et bredt flertal i Folketinget har d. 14. maj 2024 vedtaget anlægsloven for Limfjordsforbindelsen, som har været debatteret siden 1960’erne   Af redaktionen Anlægsloven for den tredje Limfjordsforbindelse - over Egholm - er vedtaget af et bredt flertal i...