Sponseret: Jura i overgangen fra byggeri til udlejning

februar 16, 2024

Billede af Molt Wengel – Patrick Rask Buskbjerg og Jens Wilhelm Gaardsøe

Billede af Molt Wengel – Patrick Rask Buskbjerg og Jens Wilhelm Gaardsøe

Artiklen er skrevet af advokaterne Jens Wilhelm Gaardsøe og Patrick Rask Buskbjerg fra Molt Wengel og giver et kort overblik over de områder, hvor samspillet mellem lejeret og entrepriseret kan give udfordringer – samt en mulig løsning. Områderne i fokus er forsinkelse og tidsfristforlængelse samt mangler og indflytning.

FORSINKELSE & TIDSFRISTFORLÆNGELSE

Entreprenøren for et bygge- eller renoveringsprojekt af en boligbebyggelse kan have ret til tidsfristforlængelse i projektet, hvis han ikke selv er skyld i forsinkelsen. Bygherren har derimod ikke samme rettigheder overfor sine kommende lejere, som forventer at få stillet lejemålet til rådighed til aftalt tid. 

Lejerens rettigheder ifølge lejeretten omfatter et forholdsmæssigt afslag i lejen, mulighed for at hæve lejekontrakten ved væsentlig forsinkelse og/eller erstatning for tab som følge af forsinkelsen. 

Hvis entreprenøren dertil har ret til tidsfristforlængelse, risikerer bygherren desuden at skulle betale mere til entreprenøren for dennes udgifter til forlænget byggepladsdrift mv.

MANGLER & INDFLYTNING

Mangler kan også føre til tab for bygherren, selvom entreprenøren er forpligtet til at afhjælpe manglerne: Bygherren kan være nødt til at modtage byggeriet, selvom det er behæftet med mangler. Dermed kan bygherren også være nødt til at overdrage mangelfulde boliger til lejerne. 

Lejerne kan kræve manglerne udbedret af bygherren – og det kan de kræve hurtigere efter lejelovgivningen, end bygherren kan kræve det af entreprenøren efter f.eks. AB 18. Hvis lejeren selv udbedrer for bygherrens regning, kan bygherren kun kræve en brøkdel af sine udgifter erstattet hos entreprenøren. 

Hvis manglerne berettiger lejeren til at kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen, eller til helt at hæve lejeaftalen, kan bygherrens huslejetab ikke kræves erstattet af entreprenøren, da entreprenøren ikke er ansvarlig for indirekte tab som følge af mangler.  

Ydermere kan selve afhjælpningen af mangler give anledning til logistiske udfordringer, da entreprenøren næppe kan få adgang til samtlige, udlejede lejemål samtidigt. 

MULIG LØSNING

Ved aftaleindgåelse er det vigtigt som bygherre at være bevidst om de aftalemæssige tiltag, der kan gøres for at afbøde de nævnte risici ved både forsinkelser og mangler. 

Du kan læse en længere artikel, der kommer tættere på de forskellige aftaletiltag, du som bygherre kan tage for at sikre sig bedst muligt mod omkostninger, der opstår ved overgangen fra entrepriseret til lejeret. Læs den her