Sponseret: Ambitiøst klimatilpasningsprojekt i Bogense og omegn af Kyst Havneviden

marts 7, 2024

Foto af Kyst-havneviden

Foto af Kyst-havneviden

Kyst-havneviden har igennem 4 år været byggeherrerådgiver i et ambitiøst klimatilpasningsprojekt i Bogense og omegn, der sigter mod at forhindre oversvømmelse fra havet. Dette kommunale fællesprojekt har til formål at tilpasse eksisterende kystbeskyttelse og opføre ny beskyttelse, der kan modstå en 500-års hændelse om 50 år. Projektet, forventet fuldført i 2025, involverer flytning af diger længere ind i landet og åbner op for fri dynamik samt planer om etablering af en ny strandeng.

Kyst-havneviden har indtil nu udført en række opgaver i projektet, herunder rådgivning i kommunalt fællesprojekt for Bogense Diger, procesrådgivning, juridisk vejledning og udarbejdelse af en rammetidsplan. Der er udarbejdet udbudsmateriale til teknisk rådgiver, og en indledende natur- og miljøvurdering er blevet gennemført. Lokale og kommunale planændringer, bidragsfordeling for omkring 2800 adresser og puljeansøgning med et tilsagn om ca. 15 millioner kroner er også blevet håndteret professionelt af Kyst-havneviden.

Desuden har Kyst-havneviden vist aktiv deltagelse i Borgermøder og projektmøder med Nordfyns Kommune og Teknisk Rådgiver. De har håndteret svar på høringssvar og udført diverse ad hoc opgaver. Dette omfattende arbejde afspejler en engageret og kompetent tilgang til projektet, der går ud over blot teknisk ekspertise.

Som rådgivere og kommuner inden for bygge- og anlægsbranchen, er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan Kyst-havneviden effektivt har navigeret gennem forskellige aspekter af dette komplekse projekt. Deres erfaring og succes indtil videre tjener som inspiration og referencepunkt for andre, der står over for lignende udfordringer inden for klimatilpasning og byggeri ved kystområder. Kyst-havnevidens evne til at balancere tekniske, juridiske og miljømæssige aspekter gør dem til en pålidelig partner for fremtidige kystprojekter.

https://kyst-havneviden.dk/