Teknik og Miljø erkender problematisk rådgivning om havnebyggeri i Aarhus

juni 3, 2024

Kirsten Østergaard Poulsen har før haft succes med at forudse en markedsudvikling. Privatfoto

Foto: Energepic

Det er forvaltningens skyld i, at lokalplanen bag en udvidelse af Aarhus Havn er underkendt af Planklagenævnet. Det erkender forvaltningschef for Teknik og Miljø over for forligskredsen.

 

Af redaktionen

D. 3. juni 2024 gennemgik Teknik og Miljø sagen for politikerne.

Og mens Teknik og Miljø understreger, at det nødvendige faglige grundlag for en politisk beslutning har været til rådighed for politikerne og offentligheden under lokalplanarbejdet, står det samtidig klart, at de plandokumenter, som blev resultatet af den politiske aftale, ikke lever op til lovgivningen.

Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

 

Røde ører

Det ærgrer konstitueret forvaltningschef Michael Tolstrup fra Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

”Vi må desværre konstatere, at vores rådgivning af Aarhus Byråd ikke har levet op til vores standarder. Vi har ikke i tilstrækkelig grad haft overblik over konsekvenserne af, at statens miljøkonsekvensvurdering blev forsinket, imens vores lokalplanarbejde fortsatte, og det har givet en række formelle mangler i vores lokalplan. Det står ikke helt klart for os, hvordan vi rådførte os, og hvordan fejlene opstod, men vi bliver nødt til er erkende, at vi har lavet fejl, og det har jeg i dag beklaget over for forligskredsen bag havneaftalen,” siger han.

 

Tre punkter fejler

På tre punkter mener klagenævnet, at Aarhus Kommunes lokalplan ikke lever op til kravene:

– Aarhus Kommune har ikke lavet en rummelighedsanalyse på kommunens samlede beholdning af arealer udlagt til erhverv.
– Aarhus Kommune har ikke i tilstrækkelig grad godtgjort nødvendigheden af landindvindingen.
– Aarhus Kommunes Miljørapport opfylder ikke lovgivningens krav.

Tager ansvaret
Underkendelsen af lokalplanen betyder ikke, at der ikke er udarbejdet vurderinger af miljøforhold eller behov for en havneudvidelse, ifølge pressemeddelelsen.

Men de fremgår ikke i tilfredsstillende grad af den lokalplan, som Aarhus Byråd har vedtaget, lyder det.
”Det er vigtigt for mig at understrege, at vi på alle måder har belyst projektet og dets konsekvenser, så politikerne har været i stand til at træffe deres beslutning. Men det ændrer ikke på, at det formelle indhold i lokalplanen ikke er godt nok, og det hviler på vores skuldre alene,” siger Michael Tolstrup fra Teknik og Miljø.

Kilde: Aarhus Kommune

Related Articles

Historisk projekt i Aarhus på vej ind i afgørende fase

Historisk projekt i Aarhus på vej ind i afgørende fase

Hercules Fundering indleder funderingsarbejdet til det nye superstadion i Aarhus, der skal stå klar i sommeren 2026.   Af redaktionen Byggeriet af det nye, banebrydende fodboldstadion i Aarhus er i gang. Hercules Fundering, en del af NCC, har kørt de store...

Ny bymidte skal forandre nordsjællandsk by

Ny bymidte skal forandre nordsjællandsk by

BYUDVIKLING: Core Property Management og totalentreprenør Raundahl & Moesby skal byudvikle det nye Nivå Bymidte - herunder sørge for bedre sikkerhed.   Af redaktionen Nivå Bymidte og stationsområde står overfor en radikal transformation. Det kendte område i...