Digital udvikling i branchen kortlagt: Livscyklusanalyser og kunstig intelligens boomer

februar 7, 2024

Kirsten Østergaard Poulsen har før haft succes med at forudse en markedsudvikling. Privatfoto

Foto: Pixabay

Af redaktionen

Bygge- og anlægsbranchens brug af kunstig intelligens er firdoblet på blot et år, ifølge de seneste tal fra Byggeriets Modenhedsmåling 2024, mens antallet af virksomheder, der udfører livscyklusanalyser, er steget markant fra 67 procent til 84 procent.

Det skriver den filantropiske forening Realdania.

Målingen udføres i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen Rådgivende Ingeniører (FRI), DI Byggeri, TEKNIQ, WE BUILD DENMARK og Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

Læs hele målingen her

 

Nye regler skubber på udvikling

At der 1. januar 2023 blev indført nye krav i Bygningsreglementet har været en væsentlig faktor.

Det betyder nemlig, at der ved opførelsen af alle nye bygninger skal udføres en såkaldt livscyklusanalyse (LCA), der dokumenterer en bygnings klimapåvirkning. Det har medført en markant stigning i brugen af LCA i nybyggeri – 84 procent af de deltagende virksomheder i Byggeriets Modenhedsmåling 2024 svarer, at de nu udarbejder LCA i flere af deres projekter. Det er en markant stigning fra 67 procent i sidste års Modenhedsmåling – der blev foretaget kort før loven trådte i kraft, skriver Realdania.

Undersøgelsen glæder udviklingsdirektør i Industriens Fond, Charlotte Kjeldsen Krarup:

”En bæredygtig byggebranche er en konkurrencedygtig byggebranche, og derfor er det positivt, at vi ser en stigning i antallet af virksomheder i byggeriet, der styrker fokus på grøn omstilling. Her spiller ny teknologi, digitalisering og muligheden for systematisk opsamling af data en meget stor rolle – og den dobbeltomstilling skal endnu flere virksomheder i byggeriet få øjnene op for. Det skal modenhedsmålingen være med til at sætte fokus på,” siger hun, ifølge Realdania.

 

Renoveringsprojekter er med i stor stil

Selvom det endnu ikke er lovpligtigt at udarbejde LCA i renoveringsprojekter, har arbejdet med LCA det sidste år haft en afsmittende effekt på også denne del af byggebranchen, og 63 procent udarbejder nu LCA sammenholdt med 48 procent i 2023.

Det indikerer en øget opmærksomhed på grøn omstilling i byggeriet og en stigning i brugen af digital teknologi til at dokumentere klimaaftryk. Samtidig viser det, at branchen har taget positivt imod ændringerne i Bygningsreglementet og af sig selv tager LCA i brug på et nyt område, ifølge Realdania.

”Byggeriet har potentiale til at levere et stort bidrag i arbejdet med at reducere vores CO2-udledning, og her er livscyklusanalyser et helt afgørende redskab. Det er derfor positivt, at flere og flere benytter sig af livscyklusanalyser både når det handler om nyt byggeri, men i høj grad også i renoveringsprojekter”, siger Lennie Clausen, programchef i Realdania.

 

Kunstig intelligens buldrer frem

Byggeriets Modenhedsmåling 2024 har også en anden højdespringer, nemlig anvendelsen af avanceret teknologi. 21 procent af de adspurgte virksomheder anvender kunstig intelligens (AI) i deres arbejde sammenlignet med blot 5 procent sidste år.

Af de 21 procent svarer knap en tredjedel, at de bruger AI-modeller udviklet specifikt til branchen, mens en tredjedel træner egne AI-modeller, og 86 procent anvender generelle modeller såsom ChatGPT, Dall-E og Midjourney.

 

Andre brancher længere fremme

På trods af den markante stigning i brugen af kunstig intelligens, er byggebranchen stadig ikke lige så moden inden for dette område som mange andre brancher.

”Det er ikke overraskende, at andre brancher er foran. Mange og lange værdikæder, høj kompleksitet i projekterne, og manglende datastandarder mellem forskellige systemer og formater er stadig en udfordring for effektiv anvendelse af AI i byggebranchen. Men analysens dugfriske tal peger på, at byggebranchen har blod på tanden, og vi oplever også, at mange virksomheder efterspørger hjælp til at komme i gang,” siger Christina Hvid, administrerende direktør i Molio og ConTech Lab, ifølge Realdania.

 

Om Byggeriets Modenhedsmåling

Byggeriets Modenhedsmåling foretages én gang årligt og er udarbejdet af ConTech Lab, der er byggebranchens fælles udviklingsplatform etableret af Industriens Fond, Molio og den filantropiske forening Realdania. Modenhedsmålingen giver indblik i byggebranchens modenhed ift. grøn omstilling samt hvordan digitalisering, bæredygtighedsfremmende teknologi og samarbejde spiller ind som midler til målet om at reducere byggeriets klimabelastning.

Målingen fra 2024 er den anden af sin slags og indsigterne er baseret på svar fra 360+ respondenter.

 

Related Articles

Hub Hillerød vokser – entreprenør scorer ny stor pharmaordre

Hub Hillerød vokser – entreprenør scorer ny stor pharmaordre

Med Novo Nordisk og det nye supersygehus som fyrtårne er Hillerød ved at udvikle sig til en pharmahub, der bare vokser og vokser. Nu er en ny særlig byggeordre afgivet på feltet.   Af redaktionen Specialiserede kompetencer i lukket råhus og produkionsfaciliteter....

NCC opruster på energifronten

NCC opruster på energifronten

Af redaktionen NCC Danmark satser på biogas, PtX, CO2-fangstanlæg og forskellige former for vedvarende energi, og derfor opruster man på medarbejderfronten. Det fremgår af en pressemeddelelse.   Ny områdedirektør for energi Som et led i den satsning har NCC...