Dansk Erhverv om udspil til klimakrav ved nybyggeri: Urealistiske målsætninger og behov for højere krav

maj 22, 2024

Kirsten Østergaard Poulsen har før haft succes med at forudse en markedsudvikling. Privatfoto

Arkivfoto

Det er dog positivt, at regeringen ‘endelig’ er kommet med et udspil som oplæg til de politiske forhandlinger om større CO2-krav til nybyggeri, lyder det.

 

Af redaktionen

Dansk Erhverv har længe efterspurgt klare rammer for klimakrav til nye bygninger for at styrke den grønne omstilling i sektoren.

Derfor er man positive over for den model, der lægges op til med differentierede grænseværdier for forskellige bygningskategorier, inddragelse af byggeprocessen og forenkling af reglerne.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Dansk Erhverv.

 

Urealistiske målsætninger

Dansk Erhverv er dog ikke enige i, at de foreslåede krav vil gøre en reel forskel for fire ud af fem nye bygninger.

Chefkonsulent i Dansk Erhverv, Henrik Teglgaard Lund, uddyber:

”Det samlede foreslåede gennemsnitskrav på ca. 7,7 kg CO2/m2/år svarer stort set til den gennemsnitsværdi, der i øjeblikket bygges til, når der er tages hensyn til opdaterede beregningsfaktorer for energisektorens klimabelastning. Derfor mener vi heller ikke, at det foreslåede niveau for alvor vil sætte gang i den udvikling, som der er bred enighed om, at der er brug for,” siger han i pressemeddelelsen.

Dansk Erhverv finder desuden, at det er urealistisk at implementere de reviderede klimakrav til ikrafttræden 1. januar 2025.

”Der lægges op til en meget hurtig implementering af de nye krav, når først aftalen er på plads. Det er meget lidt tid i forhold til at gennemføre lovgivningsarbejdet, høringsprocesser mv. I forlængelse heraf er det også meget uhensigtsmæssigt, at de kommende klimakrav ikke kendes for de byggeprojekter, der er allerede under planlægning. Det gør det svært at bygge med lav klimabelastning, når klimakravene ikke er kendt fra start med hensyn til valg af arkitektur, tekniske løsninger og byggematerialer. Derfor foreslår vi i Dansk Erhverv, at ikrafttræden af de nye klimakrav udskydes til i hvert fald medio 2025,” siger Henrik Teglgaard Lund.

 

Politisk aftale bør understøtte muligheder

Dansk Erhverv mener, at en kommende politisk aftale bør understøtte, at byggebranchen udnytter de muligheder, der er for at bygge mindre klimabelastende.

”Dansk Erhverv har tilsluttet sig Reduction Roadmap, og vi støtter derfor forslaget om at sænke niveauet til 5,8 kg i overensstemmelse med Paris-aftalens målsætninger. Det vil gøre en forskel på markedet og er stadig inden for realistiske rammer,” siger Henrik Teglgaard Lund.

“Klimakravene kan også skrues sammen, så det giver tilskyndelse til at udnytte boligkvadratmeterne bedst muligt, f.eks. ved at sætte højere klimakrav til store boliger,”  tilføjer han.

 

Kilde: Dansk Erhverv

 

Related Articles

AI-INDSIGT: Kan byggeriet igen være først med ny teknologi?

AI-INDSIGT: Kan byggeriet igen være først med ny teknologi?

Magnus Therkildsen er softwareingeniør, AI-specialist og Senior Manager i EG Construction - en underafdeling af hastigt ekspanderende EG. Fremover vil han skrive til Building News med fokus på, hvordan AI kan skabe værdi i byggeriet.   Af Magnus Therkildsen...

Tommy Ahlers afløser Connie Hedegaard som formand for CONCITO

Tommy Ahlers afløser Connie Hedegaard som formand for CONCITO

Magtskifte i toppen af indflydelsesrig grøn tænketank med særligt fokus på byggeri.   Af redaktionen Grøn investor og iværksætter Tommy Ahlers overtager formandsposten efter tidligere EU-klimakommissær og klimaminister Connie Hedegaard, der som følge af CONCITOs...