“Kølemarkedet kommer til at eksplodere”

februar 15, 2024

Kirsten Østergaard Poulsen har før haft succes med at forudse en markedsudvikling. Privatfoto

Foto: Max Rahubovskiy

De varmere somre vil give behov for meget mere køling, og særligt efterspørgslen på bæredygtig køling forventes at eksplodere.

 

Af redaktionen

”Adgang til køling er afgørende for at sikre produktive, digitale og sunde samfund. Produktiviteten falder med markant stigende temperaturer og arbejds- og læringsmiljøer kræver køling.”

Sådan lyder det fra Dorthea Damkjær, international seniorrådgiver i den grønne tænketank CONCITO, i et debatindlæg, hvor hun kommer omkring særligt bæredygtig kølings kæmpepotentiale og den store politiske opbakning til dette område.

 

Køling er altafgørende

Desuden er datacentre – en hjørnesten i vores digitalisering – stærkt er afhængige af kølesystemer. Det påpeger Dorthea Damkjær og uddyber med en række andre forhold:

”Køling er vigtig i forhold til fødevarer, ernæring og sundhed. Kølekæder er afgørende for at bringe landbrugsprodukter fra jord til bord, har betydning for husstandsindkomst, ernæring, fødevaresikkerhed i lokalsamfund og reduktion af fødevarespild. Hvert år spildes globalt fødevarer, der kunne brødføde ca. 900 mio. mennesker. Tilsvarende er kølekæder afgørende for at sikre holdbarheden af vacciner og farmaceutiske produkter og har dermed betydning for sundhedstilstanden.”

 

Bæredygtig køling hitter

I tråd med tidsånden er det naturligvis vigtigt, at en sådan køling er bæredygtig – særligt set i lyset af den omfattende køling, som milliarder af mennesker efterspørger under varmere himmelstrøg.

”Køling er væsentlig for at håndtere hedebølger, varmeøer i byer, som rammer udsatte og sårbare grupper som små børn, ældre og fattige hårdest. Udfordringen kan afhjælpes via passive kølingsmetoder som naturbaserede løsninger, eksempelvis træplantning, byplanlægning og bygninger, der sikrer både passiv og energieffektiv aktiv køling, bl.a. gennem minimumsstandarder for energimæssig ydeevne for energiforbrugende enheder og bygninger,” skriver Dorthea Damkjær.

 

FN bakker op

COP28 formandskabet lancerede frem mod Dubai-topmødet et såkaldt ’ Cooling Pledge’, hvor 63 lande, herunder Danmark, tilsluttede sig og lovede at øge ambitionsniveauet og internationalt samarbejde om tre målsætninger, påpeger Dorthea Damkjær.

”For det første vil man reducere kølingsrelaterede drivhusgasudledninger med 68 procent fra i dag til 2050. For det andet at øge adgangen til bæredygtig køling betragteligt i 2030 og for det tredje at øge den globale gennemsnitlige effektivitet af airconditionapparater med 50 procent. Målsætningerne baseres på verdens første statusrapport om køling udarbejdet af FNs miljøprograms, (UNEP’s) Cool Coalition: ’Global Cooling Watch 2023 Keeping it Chill: How to meet cooling demands while cutting emissions.’, som CONCITO har medfinansieret. Ikke-statslige aktører kan tilslutte sig for at bakke op om implementeringen af erklæringen. Det har CONCITO gjort,” skriver hun og tilføjer:

”På nationalt niveau bør COP28-aftalen lede til, at regeringen øger dataindsamlingen på køling, herunder fra iværksatte kølingsprojekter og indarbejder bæredygtig køling i udmøntning af EU-regulering og dansk regulering på tværs af sektorer, herunder i planlov, bygningsreglement og krav til energiydeevne og ikke mindst i en dansk strategi for fordobling af energieffektiviteten som opfølgning på COP28-aftalen herom. Samtidig bør bæredygtig køling styrkes i Danmarks globale klima og udviklingspolitiske arbejde.”

 

Kilde: CONCITO

 

 

Related Articles