Plejeboliger i vækst: Kommune og boligselskab i markant samarbejde om byggeri

marts 20, 2024

Kirsten Østergaard Poulsen har før haft succes med at forudse en markedsudvikling. Privatfoto

Skørping Ældrecenter blev bygget for 40 år siden og opfylder ikke længere de rammer for beboere og medarbejdere, som man kan forvente i dag. Foto: Rebild Kommune

Nye og moderne plejeboliger er på vej i Skørping til en værdi af knap 80 mio. kr.

 

Af redaktionen

Rebild Kommune og Boligselskabet Nordjylland har i marts 2024 indgået en aftale om at modernisere udtjente plejeboliger i Skørping og bygge nye moderne boliger, der  skal opfylde fremtidens behov for både beboere og medarbejdere.

De nuværende boliger er bygget i 1981 og er ikke længere tidssvarende, fremgår det af en pressemeddelelse.

 

Udviklingsproces på vej

Den indgåede aftale udstikker de overordnede rammer for økonomien og den videre byggeproces. Nu starter så en proces omkring udvikling af de nye boliger, hvor borgere, medarbejdere, frivillige, ældrerådet mv. bliver inviteret til at deltage. Det hele fører frem til, at Boligselskabet Nordjylland opfører minimum 38 moderne plejeboliger.

 

Projekt til mange millioner

Projektet har en estimeret anlægssum på 79 millioner kroner, og de samlede udgifter for Rebild Kommune beløber sig til omkring 27 millioner kroner.

Kommunens udgifter finansieres gennem salg af udstykket grund til Boligselskabet Nordjylland, af afsatte midler i Budget 2023 og Budget 2024 samt af henlæggelser og kassetræk vedrørende vedligehold fra de ældrecentre, der indgår i moderniseringsplanen for pleje- og ældreboliger. Det skriver Dansk Byudvikling.

 

Skal stå klar i 2028

Det er forventningen, at de nye boliger er klar til indflytning i 2028, og Boligselskabet Nordjylland skal selv stå for driften af boligerne, ifølge pressemeddelelsen.

Udvalgsformand i Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget Jeanette Sagan udtaler:

”De nuværende boliger på Teglgårdsminde, Skørping Ældrecenter, lever ikke op til de krav til indretning og arbejdsmiljø, man kan forvente af moderne plejeboliger. Det er derfor meget glædeligt, at der nu er indgået en aftale med Boligselskabet Nordjylland, om byggeriet af nye og fremtidssikrede plejeboliger i Skørping. Vi skal have udviklet boliger, som skaber gode rammer om hverdagen for de af vores seniorer, der har behov for særlig pleje og omsorg. Der skal også være plads til aktiviteter drevet af de mange frivillige, som er aktive omkring vores plejecentre.”

 

Lokale kræfter inviteres med om bord

Direktør i Boligselskabet Nordjylland, Torben Fisker, udtrykker ligeledes tilfredshed med den indgåede aftale:

”I Boligselskabet Nordjylland ser vi meget frem til det videre samarbejde med Rebild Kommune og lokale kræfter i Skørping om byggeriet af nye og moderne plejeboliger, der kan skabe gode rammer om hverdagslivet for beboerne og et godt arbejdsmiljø for kommunens medarbejdere. Ønskerne til boligerne er ikke de samme i dag, som for 40 år siden, hvor de nuværende boliger blev bygget. Vi skal have udviklet nye plejeboliger, som kan anvendes mange år ind i fremtiden.”

 

Related Articles

Ny aftale giver flere almene boliger på Frederiksberg

Ny aftale giver flere almene boliger på Frederiksberg

Den nye rammeaftale om udlejning, byudvikling og kommunal anvisning, der er indgået mellem Frederiksberg Kommune og BL’s 1. kreds, åbner for mange flere almene boliger og sætter fokus på de boligsociale indsatser. Sådan lyder det fra Frederiksberg Forenede...

Ny aftale skal sikre flere almene boliger

Ny aftale skal sikre flere almene boliger

Danmarks Almene Boliger (BL) og Københavns Kommune har indgået en ny treårig aftale, der skal skaffe flere boliger til udsatte borgere. Det fremgår af en pressemeddelelse.   Af redaktionen Den nye almenboligaftale er delt op i tre temaer. For det første ’Den...