For dyrt at renovere nedstyrtningstruede højhuse på Bellahøj

marts 26, 2024

Kirsten Østergaard Poulsen har før haft succes med at forudse en markedsudvikling. Privatfoto

Arkivfoto: SAB Bellahøj

Renoveringen af 10 ikoniske højhuse på Bellahøj skulle have været sendt i udbud i marts måned. Men det er aflyst, da projekteringen har vist, at renoveringen bliver for dyr i forhold til rammerne for finansiering af almene boliger. Det skriver KAB.

 

Af redaktionen

SAB’s højhuse på Bellahøj, der er blandt de første i Danmark af sin type, har været kontroversielle, siden en række analyser har vist, at husene ved kritisk vind er sammenstyrtningstruede.

 

Kommune tømmer husene

Københavns Kommune har derfor med et påbud besluttet, at de tre mest truede højhuse skal være helt tomme til sommer. Rådgivningsvirksomheden Arkitema har i den færdige projektering vurderet, at en renovering og forstærkning af højhusene vil koste 2,6 mia. kr.

En pris, der ligger uden for rammerne for finansiering af almene boliger. Nu er SAB og KAB i dialog med kommunen og andre relevante myndigheder om mulige løsninger.

 

Miljøsanering og ekstra arbejde på altaner

Forklaringen er, at helhedsplanen er udvidet med ekstra opgaver efter, at der er fundet behov for miljøsanering i bygningerne, og altanerne har vist sig at være i en dårligere forfatning end først antaget. Hertil skal lægges stigninger i byggepriser på et fortsat overophedet byggemarked.

”Vi har nu med projekteringen fået et samlet og opdateret overblik over prisen. Og den er simpelthen for høj. Så nu går vi i en kort men intensiv tænkepause, før vi kommer med en ny plan for højhusenes fremtid,” siger Rasmus Jessing, byggedirektør i KAB, der på vegne af boligselskabet SAB varetager byggeprocessen i tæt parløb med Landsbyggefonden.

 

Ærgrelse i SAB

I SAB er de opdaterede oplysninger blevet modtaget med stor ærgrelse.

”Det er jo godt, at vi med en færdig projektering ved, hvor dyr en renovering vil blive. Men det er frustrerende, at pengene ikke slår til, særligt i denne sag hvor renoveringen er så presserende. Jeg deler også til fulde den frustration, som mange beboere på Bellahøj har over, hvor lang tid der er gået. Vi har nu nogle vanskelige udfordringer foran os, som vi i SAB sammen med KAB skal finde svar på,” siger John B. Sørensen, formand for SAB.

 

Slidte højhuse

Ærgrelsen i SAB deles af byggedirektør Rasmus Jessing i KAB. Han påpeger samtidig, at det har været nødvendigt at få gennemført projekteringen for at få et endeligt overblik over økonomien og dermed et færdigt beslutningsgrundlag.

”Højhusene på Bellahøj er i særklasse en kompliceret størrelse. De er meget slidte, har problemer med sikkerheden og er samtidig bevaringsværdige – ligesom der er stor lokal uenighed om, hvad der skal gøres. Det har betydet en svær proces,” siger Rasmus Jessing.

 

Nye undersøgelser om kritisk vind

I øjeblikket er en række eksperter ved at vurdere, om der skal laves nye undersøgelser af sikkerheden ved kritisk vind i højhusene på Bellahøj.

Der er stadig et kommunalt påbud gældende, der betyder, at beboerne i de tre mest udsatte højhuse skal være genhuset inden 30. juni 2024. Den oprindelige plan for renovering lød på, at husene skulle være indflytningsklare igen i 2029. KAB og SAB regner med at kunne fremlægge en ny plan for højhusenes fremtid inden sommerferien.

 

Kilde: KA

Related Articles

Ny aftale giver flere almene boliger på Frederiksberg

Ny aftale giver flere almene boliger på Frederiksberg

Den nye rammeaftale om udlejning, byudvikling og kommunal anvisning, der er indgået mellem Frederiksberg Kommune og BL’s 1. kreds, åbner for mange flere almene boliger og sætter fokus på de boligsociale indsatser. Sådan lyder det fra Frederiksberg Forenede...

Ny aftale skal sikre flere almene boliger

Ny aftale skal sikre flere almene boliger

Danmarks Almene Boliger (BL) og Københavns Kommune har indgået en ny treårig aftale, der skal skaffe flere boliger til udsatte borgere. Det fremgår af en pressemeddelelse.   Af redaktionen Den nye almenboligaftale er delt op i tre temaer. For det første ’Den...