Kommune: Sådan fokuserer vi ved udlicitering af renoveringsopgaver

april 11, 2024

Kirsten Østergaard Poulsen har før haft succes med at forudse en markedsudvikling. Privatfoto

Foto: Vinduesindustrien

Jakon har netop landet en ordre til 120 mio. kr. og skal i de kommende år vedligeholde og energioptimere skoler, børnehaver og andre kommunale ejendomme i Furesø Kommune i et såkaldt strategisk partnerskab.

Kommunen fortæller her om deres fokus ved valg af entreprenører – målet er at få mere vedligeholdelse og energioptimering for pengene.

 

Af redaktionen

Solceller og jordvarme, bedre isolerede tage og facader samt et bedre indeklima var blandt parametrene, da Furesø kommune skulle vælge en vigtig partner. Det fremgår af en pressemeddelelse.

 

Det lokale niveau er vigtigt

Claus Torp er by- og kulturdirektør i Furesø Kommune. Han fortæller om projektet:

”Vi har udbudt en stor del af vores bygningsvedligeholdelse og energioptimering i to strategiske partnerskaber og er nu i mål med begge partnerskaber, så vi kan få løst flest mulige og nødvendige opgaver for pengene i høj kvalitet og dermed også kan indfri vores klimaambitioner,” siger han.

Claus Torp peger på et lokalt fokusområde:

”I partnerskaberne indgår også lokal arbejdskraft. Vi ønsker at fastholde dygtige, kvalitetsorienterede håndværkere og fremme deres ejerskab og proaktive tilgang til vores bygninger.”

 

Mange renoveringsopgaver i kommunen

De kommende år er det nødvendigt, at kommunale bygninger som skoler og børnehaver vedligeholdes og optimeres energimæssigt i Furesø, og partnerskabsaftalen med Jakon A/S bringer Furesø Kommune tættere på målet om at være CO2-neutral i 2030.

Samtidig er det nødvendigt at vedligeholde bygningsdele med faste frekvenser, og tekniske anlæg skal løbende tilses og opdateres, så bygningerne danner en god ramme for børn, voksne og medarbejdere, ifølge kommunen.

 

Fokus på kendskab til kommunens ejendomme og smidigt samarbejde

Samtidig har kommunen, ifølge pressemeddelelsen, fokuseret på, at samarbejdsmodellen, som partnerskabet arbejder ud fra, tager udgangspunkt i dagligdagen og de fysiske rammer på projekterne. Det er et mål, at partnerskabet skal sikre, at opgaveløsningen systematiseres endnu mere end i dag, så borgerne og brugerne får endnu mere for de vedligeholdelseskroner og energimidler, der er afsat de kommende år.

Partnerskabet med Jakon består også af andre virksomheder, som er forankret i eller har erfaring fra netop Furesø Kommune.

 

Tilfreds entreprenør

Teddy Pedersen er partnerskabsansvarlig og administrerende direktør i Jakon, og han er glad for ordren.

”Vi glæder os meget til partnerskabet og et tillidsfuldt samarbejde med Furesø Kommune. Den måde at arbejde med energi- og renoveringsområdet og strategisk vedligehold, som det strategiske partnerskab åbner op for, giver rigtig god mening. Vi vil især have fokus på kloge løsninger, hvor vi bruger pengene der, hvor de gør mest mulig gavn. Vi og vores samarbejdspartnere ser frem til at bidrage med vores gode håndværk og høje kvalitet til glæde for Furesø Kommunes borgere og brugere,” siger han.

 

FAKTA:

Opgaven er opdelt økonomisk, så kontrakten i første omgang løber fra april 2024 til marts 2026 med en forventet omsætning på op til ca. 60 mio. kr. eks. moms. Derefter har kommunen option på at forlænge kontrakten, så samarbejdet i partnerskabet kan fortsætte til marts 2028, og der kan udføres yderligere opgaver op til ca. 60 mio. kr. eks moms. I alt op til ca. 120 mio.kr.

I partnerskabet indgår partnerne en aftale, der bygger på fælles målsætninger for samarbejdet og opgaveløsningen. Fælles målsætninger kan fx handle om brugertilfredshed, faglig kvalitet, økonomi, service, kompetencer, innovation m.v.

Der er stordriftsfordele i et længerevarende samarbejde, hvor entreprenøren kender de kommende opgaver. Der er mindre transaktionsomkostninger bl.a. fordi, der skal gennemføres færre udbud. Det fører til højere kvalitet og bedre samarbejde, fordi partnerne med forskellig håndværksmæssig faglighed er med til at planlægge opgaver og projekter. De får også større kendskab til hinanden og bygningerne ved et flerårigt samarbejde.

 

Partnere med Jakon i det strategiske partnerskab Furesø Vest:

Det lokale firma JT3 Klima A/S (Ventilation) Hansen & Søgart (El), LHG Tagdækning (tag), Topdahl A/S (energirådgivning), Glarmester Lars Johansen A/S (Glarmester), Lars Jakobsen A/S (murer), John Jensen A/S (vvs/blik), Klingenberg A/S (anlæg/brolægning/kloak), GSG Malerfirma A/S (maler) og Jakon A/S (tømrer/snedker).

 

Kilder: Jakon og Furesø Kommune

Related Articles

Megabyggeri på Østerbro et stort skridt nærmere

Megabyggeri på Østerbro et stort skridt nærmere

En sten er ryddet af vejen på vej mod en længe ventet udvidelse og modernisering af nationalarenaen.   Af redaktionen Parken på Østerbro har 38.065 sæder. Men i praksis er topkapaciteten til fodboldkampe omkring 35.000 mennesker, da sikkerhedsmargen mv. ofte...