Markant fald i behandlingstider for byggesager

marts 13, 2024

Kirsten Østergaard Poulsen har før haft succes med at forudse en markedsudvikling. Privatfoto

Dansk Industri melder om et fald på 15 procent fra 2022 til 2023 ud fra et materiale på knap 28.000 byggesager på tværs af kommunerne.

 

Af redaktionen

Den gennemsnitlige byggesagsbehandlingstid i Danmark er faldet fra 75 dage i 2022 til 64 dage i 2023. Det viser en ny analyse fra DI Byggeri.

Forskelle på sektorer

Faktisk er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sagstyper faldet.

I snit er byggesagsbehandlingen imidlertid kortest for enfamilieshuse og simple konstruktioner, hvor sagsbehandlingstiden i gennemsnit er omkring 60 dage.

Omvendt er byggesagsbehandlingstiden længst for etagebyggerier for boliger, hvor sagsbehandlingen i gennemsnit tager 88 dage i 2023.

Det vurderes af Kommunernes Landsforening, at sagsbehandlingstiden for etagebyggeri kan hænge sammen med, at nogle byggeansøgninger om etagebyggeri udfordrer den aktuelle lokalplan, hvorfor sagsbehandlingen kan blive længere, jf. KL Servicemålstatistik 2021.

 

Ligger stadig over servicemål

På trods af at byggesagsbehandlingstiderne er faldet for alle typer af byggesager, ligger byggesagsbehandlingstiderne fortsat over kommunernes egne servicemål.

Det er således kun ca. 60 pct. af byggesagerne, som opfylder kommunernes egne servicemål.

For enfamilieshuse ligger bygesagsbehandlingstiden i gennemsnit 20 dage over servicemålet, mens det for etagebyggerier for boliger i gennemsnit ligger 28 dage over servicemålet.

Kommunernes servicemål for byggesager varierer alt efter hvilken type af konstruktion, der søges tilladelse til.

F.eks. har kommunerne et servicemål på 40 dage for enfamilieshuse og simple konstruktioner, mens servicemålene for erhvervs- og boligetagebyggerier er henholdsvis 55 og 60 dage.

 

Kilde: DI Byggeri

 

 

Related Articles

Leje er en integreret del af byggeriets kapacitet

Leje er en integreret del af byggeriets kapacitet

Indleje af maskiner og materiel til bygge- og anlæg samt til industrien er et kæmpemarked på flere milliarder kroner. Branchen er voksende, og byder på flere trends. Af Torben Sigh Miljø og kommende krav til emissionsfrie byggepladser, ESG, LCA (livstidscyklus, red)...