Leje er en integreret del af byggeriets kapacitet

marts 19, 2024

Foto: Carsten Hoeck, adm. direktør i den franskejede udlejningsvirksomhed, Loxam ser frem mod store investeringer. Foto: Torben Sigh

Foto: Carsten Hoeck, adm. direktør i den franskejede udlejningsvirksomhed, Loxam ser frem mod store investeringer. Foto: Torben Sigh

Indleje af maskiner og materiel til bygge- og anlæg samt til industrien er et kæmpemarked på flere milliarder kroner. Branchen er voksende, og byder på flere trends.

Af Torben Sigh

Miljø og kommende krav til emissionsfrie byggepladser, ESG, LCA (livstidscyklus, red) og CO2 reduktion, er ved at blive hverdag i bygge- og anlægsbranchen. Det gælder derfor også udlejningssektoren, som i stigende grad leverer de maskiner og det materiel, der anvendes i arbejdet på byggepladserne. Udlejning har gennem de sidste ca. 20 år bredt sig ind i den danske bygge- og anlægssektor, og det samlede marked for udlejning i Danmark ligger på ca. 5 mia. kroner. Det er dog ikke meget set i forhold til en række andre europæiske lande, f.eks. England og Tyskland.  Markedet i Danmark er præget af nogle få store spillere og en række aktører i mellemklassen. Herunder ligger en underskov af mindre aktører, der typisk lejer materiel ud i nærområdet. Udlejningsbranchen i Danmark er vokset gevaldigt – især gennem de sidste halve snes år. Branchen har været præget af opkøb og sammenlægninger. Så væksten har langt fra kun været organisk. Snarere tværtimod.

Stor konsolidering

En af de store udlejningsvirksomheder, i dag på franske hænder, er Loxam, Danmarks næststørste udlejningsvirksomhed, og som er blevet til ved en sammenlægning af en række mindre danske udlejningsfirmaer. Og her fortæller adm. direktør Carsten Hoeck lidt om de trends, der er i gang overordnet set i branchen:

”Udlejningsmarkedet er for opadgående. Det vil sige, at volumen er blevet større, og vi skal som udlejere påtage os et større ansvar, bl.a. ved at sørge for, at de seneste teknologiske landvindinger afspejler sig i vores produkter og lejeløsninger”, fortæller han, og han tilføjer, at der er brug for massive investeringer i de kommende år, for at kunne leve op til den CO2-reduktion på 70 % som er målet. 

Kan blive dyrt

”Jeg er en smule bekymret for, om det går lidt for stærkt, for der er virkeligt pres på omstillingskravene. Jeg er en kende bange for, at det bliver lidt en ketchup-effekt, fordi vi skal for meget på en gang. Det kan ende i en høj pris for omstillingen”, siger han til Building-News.

Fuld digitalisering er ifølge Carsten Hoeck en af grundpillerne i den grønne omstilling:

”Digitalisering i udlejningsbranchen betyder overblik, og det betyder at man udnytter maskinerne og materiellet langt bedre. Det giver en optimeret flådestyring, som mindsker behovet for bl.a. transport”, siger han. 

Flere modeller

Udlejningsbranchen har fået en større andel af det samlede marked for anvendelse af entreprenørmaskiner, og er således et alternativ til eje og forskellige leasingmodeller. Og i takt med at indtrængningen i bygge- og anlægsbranchen er steget, samtidig med, at flere af de store udlejningsforretninger er blevet en del af store internationale udlejningskoncerner, er volumen blevet større. Det betyder også at indkøb er blevet mere centrerede, og konkurrencen på visse områder er skærpet. 

Efterspørgslen af den fleksibilitet, der er i at leje, når presset er højt på aktiviteten, og så at kunne mindske kapaciteten, når aktiviteten er lavere i samfundet, er steget gennem årene. Flere har fået øjnene op for, at leje kan være et alternativ. 

Volumen er også blevet så stor, at udlejningsvirksomhederne har nemmere ved at tilpasse sig nye teknologiske landvindinger. Også nemmere ved det end for eksempel en entreprenør, der skal investere i maskiner. Men mange vælger fortsat at kombinere leje med eje, samt forskellige leasingmodeller. Flere af de store udlejningsselskaber opererer også med at indgå partnerskaber med entreprenører, hvor de overtager entreprenørens maskinpark, og så udlejer den til ham i stedet. På den måske kan man hele tiden have det optimale materiel til den pågældende opgave. 

Related Articles