Den tredje Limfjordsforbindelse til 8,9 mia. kr. er vedtaget

maj 15, 2024

Kirsten Østergaard Poulsen har før haft succes med at forudse en markedsudvikling. Privatfoto

Hirtshals er blandt de byer, der skal forbindes bedre til resten af Danmark. Det gamle fyr er et vartegn for byen. Det er fra 1863 og er i senklassicistisk stil. Foto: Mark König

Et bredt flertal i Folketinget har d. 14. maj 2024 vedtaget anlægsloven for Limfjordsforbindelsen, som har været debatteret siden 1960’erne

 

Af redaktionen

Anlægsloven for den tredje Limfjordsforbindelse – over Egholm – er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, og loven træder i kraft den 1. juli 2024. Der er afsat 8,9 milliarder kroner (i 2024-priser) i Infrastrukturplan 2035 til projektet.

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

 

Nordjylland skal forbindes bedre

Transportminister Thomas Danielsen (V) udtaler i pressemeddelelsen:

”Den nye forbindelse vil binde Nordjylland tættere sammen med resten af landet, sikre bedre muligheder for at krydse fjorden på trods af myldretid – og mindske trængslen gennem Aalborg. Det er en god og vigtig beslutning, som alle nordjyske kommuner – og regionen – har ventet på i årevis.”

 

Anlæg af motorvej

Den tredje Limfjordsforbindelse omfatter anlæg af en cirka 20 kilometer firsporet motorvej i Egholmlinjen – med forbindelse til E45 Nordjyske Motorvej i syd og E39 Hirtshalsmotorvejen i nord.

Motorvejen føres vest om Aalborg og henover øen Egholm, mens den ene del af motorvejen føres under Limfjordens sydlige løb i en tunnel og den anden del over Nørredyb på en lavbro.

Som kompensation for inddragelsen af natur i området til anlægget etableres 119 hektar ny erstatningsnatur, blandt andet strandeng, moser og søer. Derudover bliver 62 hektar landbrugsjord omdannet til natur. Projektet udlægger i alt 130 hektar mere ny natur, end der er i dag.

De forberedende aktiviteter forventes igangsat ved lovens ikrafttrædelse i juli, hvorefter det egentlige anlægsarbejde går i gang.

 

Kilde: Transportministeriet

Related Articles

Sådan vil Esbjerg Kommune fokusere ved centralt udbud

Sådan vil Esbjerg Kommune fokusere ved centralt udbud

Museumspladsen på Østergade 42 i den centrale del af Esbjerg - også kaldet Bibliotekshaven - har i mange år været en populær parkeringsplads. Nu udbydes grundarealet på 11.831 m² med en estimeret byggeret på 13.500 m².   Af redaktionen EDC Poul Erik Bech skal...

Udbud for 5,5 mia. kr. på vej fra Vejdirektoratet

Udbud for 5,5 mia. kr. på vej fra Vejdirektoratet

En lang række større og mindre udbud er på vej i år og næste som led i Infrastrukturplan 2035. Det melder Vejdirektoratet.   Af redaktionen Hele 200 repræsentanter fra danske entreprenørvirksomheder var onsdag d. 6. marts 2024 samlet i Middelfart til...