Kritik: De kommunale veje skal løftes, og der mangler en plan

maj 28, 2024

Kirsten Østergaard Poulsen har før haft succes med at forudse en markedsudvikling. Privatfoto

Foto: Pixabay

Standen af vejnettet i Danmark er uændret, siden den seneste ’State of the Nation-rapport’ fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører så dagens lys for fire år siden. Og der mangler en plan, lyder det.

 

Af redaktionen

Det er status quo over hele linjen, når den aktuelle tilstandskarakter for hver enkelt sektor sammenlignes med karakteren givet i 2020.

Sådan lyder det i den nye ’State of the Nation-rapport’ fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Artiklen fortsætter længere nede

Sådan bliver du leverandør til asfaltindustrien – en branche i vækst

 

Eksempelvis lander karakteren for havne og lufthavne på henholdsvis 4,0 og 4,5, hvilket svarer til en god tilstand (4,0) og til en tilnærmelsesvis ny tilstand (4,5) – 4,0 er det tilfredsstillende niveau, som vil kræve almindeligt løbende vedligehold.

 

Ny rapport på gaden

FRI lancerede den første State of the Nation-rapport i 2008, og rapporterne er udkommet hvert fjerde år siden da.

Rapporten fra maj 2024 hedder officielt ‘State of the Nation 2024|Transportinfrastruktur’, og den tager temperaturen på hver enkel sektor. Men man ser også på tværs af sektorer, for selv de velfungerende enkeltsektorer kan være samspilsramte, lyder det.

I den nye rapport tager FRI altså især temperaturen på tilstanden af de danske veje og broer, havne, jernbaner og lufthave – alt det der afgørende for, at varer og mennesker frit og nemt kan bevæge sig rundt, og som er essentielt for vores samfund og den økonomiske udvikling i landet.

 

En broget fortælling

At de danske veje og broer også har samme tilstand som i 2020 er en ’broget fortælling’, ifølge FRI. Adm. direktør, Henrik Garver, udtaler i en pressemeddelelse:

”De statslige veje og broer har efter en stor indsats over de seneste 12-16 år indhentet det vedligeholdelsesmæssige efterslæb. Dette gælder både belægninger på vejnettet samt vedligeholdelse af store og små broer. De får karakteren 4,5, hvilket svarer til en tilnærmelsesvis ny tilstand, men IKKE en ’som ny’ tilstand. For de kommunale veje og broer, er historien en anden,” siger han og uddyber:

”De lander på tilstandskarakteren 3,0 – altså en nogenlunde men ikke god tilstand hvor der forventes en væsentlig løbende vedligeholdelse. Samfundsomkostningerne ved at de kommunale veje har det så dårligt er betragtelige – både i direkte økonomi, men også i ulykker, mindre mobilitet og tabt tid. Forskellen på tilstanden mellem statsvejene og de kommunale veje skyldes formentlig en kombination af anlægsloft og pressede kommunale budgetter.”

 

Mangler plan

Jernbanerne får også en tilstandskarakter på 3,0.

”Her er der fortsat behov for et massivt investeringsløft. Og for politisk tålmodighed. Investeringer i infrastruktur tager tid. Men, hvis den politiske vilje er til stede, vil vi i 2028, når den næste State of the Nation-rapport udkommer, kunne se at både jernbaner og kommunale veje er løftet til karakteren 3,5 eller 4,0,” siger Henrik Garver.

Når man ser på tværs af alle sektorerne, er det ifølge FRI tydeligt, at der bl.a. mangler en overordnet plan for udviklingen af vores infrastruktur.

”Derfor anbefaler FRI, at der udarbejdes en samlet langsigtet og bæredygtig national mobilitetsplan, så vi træffer vores investeringsbeslutninger ud fra en overordnet plan og ikke ud fra, hvad enkelte borgmestre og/eller MF’er ønsker i deres område. Hertil kommer, at infrastrukturen skal gøres bæredygtig, derfor anbefaler FRI, at der indføres en generel CO2- og bæredygtighedsregulering af infrastrukturprojekter, der kan medvirke til at sikre, at alle projekter, uanset karakter og bygherre, positivt bidrager til at reducere sektorens miljøpåvirkning.”

 

Kilde: Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Related Articles

“Hold øje med disse vigtige tendenser i 2024”

“Hold øje med disse vigtige tendenser i 2024”

Af redaktionen Bygherreforeningen har sat sig for at analysere, hvilke udviklinger der er på vej i 2024. De har delt det op i fem overordnede områder og en række underområder. Here we go ...   Markedet   Færre bygge- og anlægsprojekter udskydes eller aflyses...

Nu kommer der gang i landbrugsbyggeriet igen

Nu kommer der gang i landbrugsbyggeriet igen

Landbruget er konjunkturfølsomt, og de seneste år har været udfordrende for sektoren, der ikke har haft appetit på nybyggeri. Men i 2024 lysner det i takt med renten, men også fordi en anden vigtig faktor er i spil, fortæller en ekspert.   Af Ebbe Fischer Jesper...